Találjon ügyvédet gyorsan, egyszerűen!

Küldje el jogi ügyét 2 percben, és találja meg ügyvédjét személyre szabott ajánlat,
bemutatkozás és értékelések
alapján! (Hirdetés)

Ügyvédet Keresek Jogeset beküldése »

» Vissza az ügyvéd lista oldalra

177 hónapja

Nemesszeghy Ügyvédi Iroda

Dr. Nemesszeghy Aurél

Elérhetőségek

1052 Budapest Türr István u. 9. 3/302

Ügyfélfogadás

Jogi területek

 • - adatvédelem

 • - adójog

 • - bankjog

 • - bevándorlási jog

 • - biztosítási jog

 • - büntetõjog

 • - családjog

 • - csõdjog, felszámolás

 • - domainjog

 • - egészségügyi jog

 • - emberi jogok

 • - energiajog

 • - építési jog

 • - értékpapírjog

 • - fogyasztóvédelem

 • - gazdasági jog

 • - informatika

 • - ingatlanjog

 • - ingatlanközvetítés

 • - iparjogvédelem

 • - kártérítési jog

 • - katonai jog

 • - kereskedelmi jog

 • - kisebbségi jog

 • - környezetvédelem

 • - közbeszerzés

 • - közigazgatási jog

 • - közlekedési jog

 • - mediáció

 • - médiajog

 • - munkajog

 • - nemzetközi közjog

 • - nemzetközi magánjog

 • - oktatási jog

 • - orvosi mûhibák

 • - pénzügyi jog

 • - polgári jog

 • - sportjog

 • - szabálysértési jog

 • - szellemi alkotások joga

 • - szerzõi jog

 • - szövetkezeti jog

 • - társasági jog

 • - távközlési jog

 • - TB biztosítási jog

 • - termékfelelõsség

 • - vadászati jog

 • - vámjog

 • - versenyjog

Szakképesítések

Beszélt nyelvek

angol

Bemutatkozás

N E M E S S Z E G H Y Ü G Y V É D I I R O D A


Irodavezető : dr. Nemesszeghy Aurél ügyvéd


A Nemesszeghy Ügyvédi Iroda nevében üdvözlöm Önt!

Elsődlegesen engedje meg, hogy tájékoztassam arról, hogy Irodámban előzetes időpont egyeztetés alapján, bármely üggyel kapcsolatos e l s ő k o n z u l t á c i ó és t a n á c s a d á s korlátlan időtartamban i n g y e n e s.

Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassam az Irodánk fő profiljába tartozó tevékenységeket.


B ü n t e t ő j o g

Elsősorban -de nem kizárólagosan- gazdasági, vagyon elleni és közlekedési bűncselekményekkel kapcsolatos eljárás során történő jogi képviselet, büntetőjogi védelem ellátása, különösen:

terhelti képviselet büntetőeljárás során.
sértetti képviselet büntetőeljárás során.
tanácsadás

C s a l á d j o g

élettársi és házassági vagyonjogi szerződések készítése
házastársi vagyonközösség megszüntető szerződések készítése
házassági bontóperekben (válóper) képviselet
tanácsadás.

I n g a t l a n j o g

az ingatlanokkal összefüggő első jogi konzultációtól kezdve az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig, különös tekintettel az alábbiakra:

lakás és egyéb ingatlan adásvételi szerződés
csereszerződés
ajándékozási szerződés
bérleti szerződés
használati szerződés
tartási szerződés
életjáradéki szerződés
társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)
perbeli képviselet ingatlanjoggal kapcsolatos perekben.

K ö v e t e l é s k e z e l é s, k ö v e t e l é s b e h a j t á s

Az iroda jogi segítséget nyújt az általa képviselt magánszemélyek, ill. vállalkozások kintlévőségeinek jogi úton történő behajtásában, követelés kezelésében:

fizetési meghagyásos eljárások megindítása
felszámolási eljárások kezdeményeze
polgári peres eljárásokban történő jogi képviselet
bírósági végrehajtási eljárások kezdeményezése és jogi képviselet

S z e r z ő d é s e k

Irodánk vállalja különböző -a polgári jog területébe tartozó- , különösen az alábbi szerződések elkészítését.

adásvételi szerződés (ingó, ingatlan)
csereszerződés
ajándékozási szerződés
bérleti szerződések szerkesztése
vállalkozási szerződés
megbízási szerződés
fuvarozási szerződés
tartási szerződés
életjáradéki szerződés

J o g i t e v é k e n y s é g c é g e k, e g y é b s z e r v e z e t e k r é s z é r e

Az Iroda átalánydíjas szerződés keretében széleskörű szolgáltatást nyújt gazdálkodó szervezetek részére cégjogi ügyekben, a tevékenységi körükbe tartozó ügyletek bonyolításában beleértve az okiratszerkesztést és a bíróságok egyéb hatóságok előtti képviseletet is.

Az állandó képviselet mellett az iroda eseti megbízás keretében végzi az alábbi tevékenységeket

gazasági társaságok alapítása, átalakítása és megszűntetése
a cégek alapításához szükséges valamennyi jogi dokumentum (társasági
szerződés, alapító okirat, stb.) elkészítése
társaságok létesítő okiratának módosítása
képviselet a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásban
társasági részesedések átruházása, részvény és üzletrész adásvételi szerződés elkészítése
végelszámolással, csődeljárással és felszámolási eljárással kapcsolatos jogi tanácsadás
cégbírósági eljárásokban jogi képviselet ellátása


Amennyiben Irodánk tevékenysége felkeltette érdeklődését várjuk szíves érdeklődését elérhetőségeink bármelyikén.

Készséggel állunk rendelkezésére ügyének szakszerű megoldásában.

Időpontegyeztetést követően

a z e l s ő k o n z u l t á c i ó k o r l á t l a n i d ő t a r t a m b a n

I N G Y E N E S .


Kérem forduljon hozzánk bizalommal.


Tisztelettel
dr. Nemesszeghy Aurél ügyvéd

Nemesszeghy Ügyvédi Iroda

1134 Budapest Lehel u. 12.
levélcím: 1555 Bp. Pf. 42.; Tel/fax: 8;
mobil: ;
e-mail:
www.nemesszeghyugyved.hu

Referenciák

Miért az Ügyvédbróker?

Diszkréció

Az ajánlatkérés során az Ön személyes adatai mindvégig titokban maradnak.

Nincs kötelezettség

Szolgáltatásunk igénybevétele nem jár semmilyen kötelezettséggel.

Hitelesség

Rendszerünkhöz csak érvényes ügyvédi igazolvánnyal rendelkező ügyvédek csatlakozhatnak.

Információ

Az Ügyvédbrókeren keresztül megfelelő információhoz juthat a megalapozott ügyvédválasztáshoz.

Függetlenség

Az Ügyvédbróker független szolgáltató. Önnek a rendszerhez csatlakozott ügyvédek válaszolnak.

Hatékonyság

Ajánlatkérésére csak olyan ügyvédek válaszolnak, akik érdekeltek az Ön ügyének elvállalásában.

Megtakarítás

Az Ügyvédbróker segítségével pénzt, időt és energiát takaríthat meg.

Díjmentesség

Nincsenek rejtett költségek. Az ajánlatkérés teljesen díjmentes az Ön számára.