Általános szerződési feltételek ügyvédek részére

Figyelem, az Általános szerződési feltételek 2020.07.17-én módosult. 

1. Bevezetés

Az Ügyvédbróker független ügyvédi ajánlatközvetítő szolgáltatás, mely az Ügyvédbróker Felhasználói számára az Interneten keresztül (https://ugyvedbroker.hu/) érhető el. A szolgáltatást az Ügyvédbróker Kft. üzemelteti (szolgáltatói adatok a Kapcsolat menüpont alatt).

A jelen általános szerződési feltételek (Általános Szerződési Feltételek) elválaszthatatlan részét képezi az Ügyvédbróker weboldalon közzétett és a regisztrációval elfogadott „Felhasználási szabályzat” és „Adatvédelmi szabályzat”, melyre tekintettel a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felhasználási szabályzat és az Adatvédelmi szabályzat rendelkezései az irányadók.

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezik arról, hogy az Ügyvédbróker weboldalon hitelesített regisztrációval rendelkező Ügyvéd Felhasználók regisztrációjukat hogyan aktiválhatják, azaz véglegesíthetik és az Ügyvédbróker ajánlat közvetítés szolgáltatás igénybevételének feltételeiről,  az előfizetési csomagok megrendelésének részleteiről.

Az Általános Szerződési Feltételek megkötésének módja a regisztrációs illetve az előfizetési csomag megrendelése, melynek technikai lépéseit a 4. pont tartalmazza és a kapcsolódó díj megfizetése. Ön a regisztráció illetve az előfizetői csomag megrendelésével tudomásul veszi és elfogadja az alábbi szerződési feltételeket:

Az Általános Szerződési Feltételek távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az Általános Szerződési Feltételek nem minősül írásbelinek, azt az Ügyvédbróker nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

2. Regisztrációs szolgáltatás tartalma

Ügyvédnévsor

A regisztrációs szolgáltatás keretein belül az Ügyvédbróker üzemeltetője vállalja, a regisztrációt véglegesítő ügyvéd (Ügyvéd Felhasználó) által a Profil menüpontban az Alapadatok és Szakmai adatok között megadott adatok, valamint a Jogesetszűrőn megadott jogterületek – Ügyvéd Profil adatok– naprakész megjelenítését az Ügyvédbróker oldalon elérhető Ügyvédnévsorban. Az Ügyvédnévsor egy adatbázis, mely ügyvédek nyilvános adatait tartalmazza. Az Ügyvédnévsor nem regisztrált ügyvédek nyilvános adatait is tartalmazhatja (kevesebb adattal).

Az Ügyvédnévsorban az Ügyvéd Felhasználók Ügyvéd Profiljuk segítségével jelennek meg. Az Ügyvéd Felhasználó által megadott adatoktól függően az Ügyvéd Profilon megjelennek az Alapadatok (név, iroda neve illetve egyéni ügyvéd megjelölés, cím, postafiók, telefon, mobilszám, fax, ügyfélfogadás) és Szakmai adatok (jogterület, szakképesítés, beszélt nyelv, referenciák, bemutatkozás, nyelvtudás), a Jogesetszűrőn megadott azon jogterületek, amelyekkel kapcsolatban az Ügyvédbróker ajánlatközvetítés szolgáltatást igénybe veszi, valamint fénykép tölthető fel és a címadatok alapján térképes megjelenésen keresztül a cím.

Az Ügyvéd Profil a Felhasználói Fiókban a Profilom menüpont alatt bármikor módosítható, törölhető. A módosítás a Felhasználói Fiókban rögtön nyomon követhető, a törlésről pedig az Ügyvédbróker üzemeltetője tájékoztató emailt küld.

Jogesetek fogadása

Az Ügyvéd Felhasználó mindazon az ügyvédet keresők által feladott jogesetekről (Jogeset) értesülnek email útján, amelyek megfelelnek a Felhasználói Fiók Jogesetszűrő beállításai menüpontban megadott feltételeknek. A Jogesetszűrőn az Ügyvéd Felhasználó megadhatja, hogy milyen céllal feladott, mely földrajzi területről (megyéből) és mely jogterületről kíván Jogeseteket fogadni. Az aktuális Jogesetek a Felhasználói Fiókban a Jogesetek menüpontban is nyomon követhetőek.

A Jogeset a feladástól számított 15 napot követően lejár, a Jogeset feladója azonban a Jogesetet hamarabb is lezárhatja. A Jogeset lezárását illetve határidejének (15 nap) lejártát követően a Jogesetre ajánlat nem küldhető.

A Jogesetekről érvényes előfizetési csomag megrendelése nélkül is értesülnek az Ügyvéd Felhasználók. A Jogeset feladójáról nem, csak a Jogeset részleteiről kap tájékoztatást az Ügyvéd Felhasználó, így az ajánlatadásra csak az Ügyvédbróker rendszerén keresztül van lehetőség. Az aktuális Jogesetek a Felhasználói Fiókban a Jogesetek menüpontban érhetőek el.

Késleltetett ajánlatadás

A regisztráció továbbá korlátozottan lehetőséget biztosít az Ügyvédbróker rendszerén keresztül a Jogesetekre történő ajánlat küldésére. Az érvényes regisztrációval rendelkező Ügyvéd Felhasználók Díjmentesen adhatnak ajánlatot, ha az ajánlatkérésre 240 órán belül nem érkezik 1 db előfizetéssel rendelkező Ügyvéd Felhasználó által adott ajánlat. Ajánlat ebben az esetben addig adható, ameddig a Jogesetre összesen 4 db ajánlat nem érkezik.

A késleltetett ajánlat módja lehet:

 • „az ügyet vállalom”
 • „kérdésekre választ kérek”
 • „személyes konzultációra van szükség”

E lehetőségek közül az Ügyvéd Felhasználó választ ki egyet. Az elküldött ajánlat feladását az Ügyvédbróker üzemeltetője egy automatikus visszaigazoló levéllel visszaigazolja az Ügyvéd Felhasználó email címére. A visszaigazolás legkésőbb az ajánlat feladását követő 48 órán belül megérkezik a megadott email címre. A feladott ajánlatok a Felhasználói Fiókban az Ajánlataim menüpont alatt érhetőek el.

2.1. A regisztrációs szolgáltatás igénybe vétele

Definíció

Regisztrációs csomag: A regisztrációs csomagok olyan egységek, amelyek érvényességi időn belül biztosítják az Ügyvédnévsorban való megjelenést és a korlátozott ajánlatküldési lehetőséget.

Az aktuális Regisztrációs csomagok:

 • elnevezését (Csomag neve)
 • nettó és bruttó árát,
 • érvényességét

a Pénzügyek menüpont tartalmazza.

2.1.1. A Regisztrációs csomag megrendelésének előfeltétele

Az Ügyvéd Felhasználók regisztrációja a Felhasználási szabályzatban részletesen megállapított alábbi lépésekből áll:

 • Jelentkezés – A regisztrációs adatlap kitöltése: A regisztráció során a jelentkező Felhasználó adatainak, elérhetőségeinek és bejelentkezési adatainak megadása szükséges. A sikeres jelentkezést követően a regisztrációs adatlapon megadott email címre automatikus email üzenetben megkapja a Felhasználó a regisztráció további lépéseinek leírását, vagyis a regisztráció megerősítéséhez, hitelesítéséhez és a regisztrációs díj teljesítéséhez szükséges információkat.
 • Regisztráció megerősítése: Az automatikus email üzenetben elhelyezett hivatkozásra való kattintással a regisztráció megerősítésre kerül, ennek sikerességéről a Felhasználó a weboldalon keresztül tájékoztatást kap.
 • Regisztráció hitelesítése: A regisztráció hitelesítését az Ügyvédbróker üzemeltetője végzi el, a regisztráció megerősítését követően. A hitelesítés feltétele, hogy az Ügyvéd Felhasználó elküldje az üzemeltető részére érvényes ügyvédi igazolványának másolatát. Ennek beérkezését és ellenőrzését követően az Ügyvédbróker hitelesíti a regisztrációt. A regisztráció hitelesítéséről a Felhasználó email üzenetben értesítést kap. A regisztráció hitelesítését követően a Felhasználó beléphet a Felhasználói Fiókba, testre szabhatja azt, de a regisztráció aktiválásáig nem kerül be az Ügyvédnévsorba, nem adhat ajánlatot az Ügyvédbróker rendszerén keresztül, nem vehet részt az ajánlat közvetítés szolgáltatásban.
 • Regisztrációs díj teljesítése, a regisztráció aktiválása: A hitelesített regisztrációval rendelkező Felhasználó a regisztrációs díj pénzügyi teljesítését követően fejezi be a regisztrációs folyamatot. A regisztrációs díj sikeres pénzügyi teljesítésének visszaigazolása a regisztráció aktiválása.

2.1.2. A Regisztrációs csomag megrendelése

A Regisztrációs szolgáltatás igénybevételéhez valamely Regisztrációs csomag megrendelése és a hozzá tartozó regisztrációs díj megfizetése szükséges. A Regisztrációs csomagot kizárólag a hitelesített regisztrációval rendelkező Ügyvéd Felhasználók (továbbiakban: Megrendelők) rendelhetik meg. A Regisztrációs csomag megrendelésének menetét a 4. pont tartalmazza.

2.2. Garancia, díjvisszafizetés

Az Ügyvédbróker üzemeltetője a rendszerében érvényes regisztrációval rendelkező ügyvédek részére a regisztrációs csomagra vonatkozóan 30 napos díjvisszafizetési garanciát vállal. A díjvisszafizetést a regisztrációs csomag aktiválásától számított 30 napig kérheti az ügyvéd felhasználó (elektronikus levél útján: info@ugyvedbroker.hu) az Ügyvédbróker üzemeltetőjétől, melyet az üzemeltető a kéréstől számított 60 napon belül teljesít. A díjvisszafizetés az aktivált regisztrációs csomag értékének visszafizetését foglalja magában. A 30 nap elteltével a díjvisszafizetési garancia nem érvényesíthető és a díjvisszafizetés nem terjed ki az ezen időszak alatt megvásárolt előfizetési csomagokra.

3. Ajánlat közvetítés szolgáltatás tartalma

Az Ajánlat közvetítés szolgáltatás keretein belül az Ügyvéd Felhasználók a Jogesetekre választ (Ajánlat) küldhetnek az Ügyvédbróker felületen keresztül.

Ajánlat küldése

Az aktivált regisztrációval és előfizetéssel rendelkező Ügyvéd Felhasználók a Jogesetekre választ (Ajánlat) küldhetnek az Előfizetési csomagban meghatározott mennyiségben az előfizetési csomag érvényességi idején belül, de legfeljebb a Regisztrációs csomag érvényességi ideje alatt.

A kapcsolatfelvétel, válaszadás (Ajánlat) módja lehet:

 • „az ügyet vállalom”
 • „kérdésekre választ kérek”
 • „személyes konzultációra van szükség”

Az elküldött Ajánlat feladását az Ügyvédbróker egy automatikus visszaigazoló levéllel visszaigazolja az Ügyvéd Felhasználó email címére. A visszaigazolás legkésőbb az Ajánlat feladását követő 48 órán belül megérkezik a megadott email címre. A feladott Ajánlatok a Felhasználói Fiókban az Ajánlataim menüpont alatt érhetőek el.

Az Ajánlat mellett az Ajánlatot adó Ügyvéd Felhasználó Ügyvédnévsorban is megjelenő nyilvános adatlapja és az Ügyvéd Felhasználó pozitívan értékelt Ajánlatainak a száma is továbbításra kerül a Jogeset feladója részére. Ajánlatnak minősül az Ügyvédbrókeren keresztül adott első válasz, annak tartalmától függetlenül.

Ajánlatküldést követő belső kommunikáció

A Jogeset feladója és az arra előfizetés alapján Ajánlatot adó Ügyvéd Felhasználó egymásnak további üzenetet (megjegyzés, kiegészítés) küldhetnek, amely üzenetek a Felhasználói Fiókban nyomon követhetőek. Az Ügyvédbróker üzemeltetője emailes értesítést küld az Ügyvéd Felhasználó részére, amennyiben üzenetet kapott az Ajánlattal illetve az Ajánlattal érintett Jogesettel kapcsolatban. Az Ügyvédbróker üzemeltetője a Jogeset feladójának küldött üzenet feladásáról visszaigazolást küld email útján.

3.1. Az ajánlat közvetítés szolgáltatás igénybevétele

Definíció

Előfizetési csomag: Az előfizetési csomagok olyan egységek, amelyek érvényességi időn belül előre meghatározott számú Ajánlat elküldését teszik lehetővé. Az Előfizetési csomagok:

 • elnevezését (Csomag neve)
 • az adható ajánlatok számát,
 • nettó és bruttó árát,
 • érvényességét

a Pénzügyek menüpont tartalmazza.

3.1.1. Az Előfizetési csomag megrendelésének előfeltétele

Előfizetési csomagot az aktivált regisztrációval rendelkező Ügyvéd Felhasználók (továbbiakban: Megrendelők) rendelhetnek meg. Az előfizetési csomagok megrendelésének feltétele, hogy az Ügyvéd Felhasználó regisztrációs csomagjának érvényessége a megrendelés napján 30 napnál hosszabb időtartamra biztosítsa az aktív regisztrációt. Ellenkező esetben az előfizetési csomag megrendelésére nincsen lehetőség.

3.1.2. Az Előfizetési csomag megrendelése

Az ajánlat közvetítés szolgáltatás keretén belüli Ajánlat adásához valamely Előfizetési csomag megrendelése és a hozzá tartozó díj megfizetése szükséges. Az Előfizetési csomag megrendelésének menetét a 4. pont tartalmazza.

4. A regisztrációs és előfizetési csomagok megrendelésének technikai lépései

4.1. Megrendelés

A Regisztrációs és Előfizetési csomagok (Csomag) megrendelésére az Megrendelő Felhasználói Fiókjában a Pénzügyek menüpontban van lehetőség. A megrendelés során Megrendelő:

 • kiválasztja a Csomagot,
 • kiválasztja a fizetési módot, mely lehet banki átutalás vagy bankkártyás,
 • megadja a számlázási adatokat,
 • és nyilatkozik az Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról.

A Megrendelés gomb megnyomását követően megjelenő oldalon a Megrendelés és a Megrendelő regisztráció során megadott számlázási adatai ellenőrizhetők. Az adatok javítására a Vissza gomb megnyomását követően van lehetőség. Ha a megjelenő oldalon helyes adatok szerepelnek, a Megrendelés gomb megnyomásával a megrendelés rögzítésre kerül. A számlázási adatok (számlázási név, számlázási cím) a Felhasználói Fiókban a Profil Számlázási adatok menüpont alatt bármikor módosítható.

Az elküldött rendelési ajánlat megérkezését az Ügyvédbróker üzemeltetője egy automatikus visszaigazoló levéllel visszaigazolja a Megrendelő email címére, amely tartalmazza a megrendelés adatait. A visszaigazolás legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül megérkezik a megadott email címre.

Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, az ajánlat tartalma a továbbiakban nem köti a Megrendelőt. Az Ügyvédbróker üzemeltetőjének ajánlati kötöttsége a megrendelések rögzítését követően 10 napig áll fenn. Ezt követően a rögzített megrendelések törlésre kerülhetnek.

4.2. Fizetés

A Csomagok ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással, vagy az Ügyvédbróker weboldalhoz integrált bankkártyás fizetési felületen keresztül történhet.

Amennyiben Megrendelő a banki átutalásos fizetést választotta, akkor a megrendelt Csomag ellenértékét az Ügyvédbróker üzemeltetőjének számlaszámára való befizetéssel vagy banki utalással teljesítheti (Üzemeltető: Ügyvédbróker Kft; Számlaszáma: CIB Bank Zrt. 10701094-66831338-51100005).

Amennyiben Megrendelő a bankkártyás fizetési módot választotta, akkor a Megrendelés gomb megnyomását követően azonnal automatikusan átirányításra kerül a Bank weboldalára, ahol a fizetés elvégezhető. Társaságunk partnere a bankkártyás fizetésben a CIB Bank. A CIB Bank e-Commerce szolgáltatása segítségével garantálja a bankkártyás fizetés biztonságát és kényelmét.

4.3. A Csomagok aktiválása

A Csomagok aktiválása a Megrendelő sikeres pénzügyi teljesítésének visszaigazolása.

Amennyiben Megrendelő a bankkártyás fizetési módot választotta, a fizetést követően a bank által küldött sikeres terhelést igazoló értesítés után azonnal, automatikusan aktiválódik Megrendelő Csomagja.

Amennyiben Megrendelő átutalásos fizetési módot választ, a Csomag aktiválása akkor történik meg, amikor az Ügyvédbróker üzemeltetője a jóváírás tényét saját számláján igazolva látja. Ebben az esetben a Csomag aktiválását az üzemeltető végzi el. Utalásos fizetés esetén a Csomag díjának pénzügyi jóváírása az utalást követően 1 napba is beletelhet (bankfüggő).

A Csomag aktiválásáról (vagyis a fizetés visszaigazolásáról) a Megrendelő email üzenetben értesítést kap. A visszaigazolás legkésőbb a jóváírást követő 48 órán belül megérkezik a megadott email címre.

4.4. Elállás a rendeléstől

Megrendelésétől a Megrendelő a fizetés elvégzéséig indokolás nélkül elállhat. A fizetés elvégzésével, egyúttal a Csomag aktiválásával azonban a Megrendelő megkezdi az Ügyvédbróker Szolgáltatás igénybevételét, melyre tekintettel elállásra nincs lehetőség.

A szerződés a regisztráció törlésével azonban bármikor megszüntethető. A regisztráció törlése a Felhasználói Fiókban a Profil menüpontban kezdeményezhető, a Profil törlésének kezdeményezésével. A regisztráció törléséről az Ügyvédbróker üzemeltetője tájékoztató emailt küld.

5. A Csomagok érvényessége

A Csomagokhoz tartozó érvényességet a Pénzügyek menüpont tartalmazza.

A megrendelt Csomag vagy az aktiválásának időpontjától érvényes, vagy az aktuálisan érvényes Csomag érvényességének megszűnése után lesz azonnal érvényes.

Az Előfizetési csomag addig érvényes, amíg lehetőséget biztosít Ajánlat adására, de legfeljebb az Előfizetési csomaghoz rendelt érvényességi ideig. Amennyiben a Regisztrációs csomag érvényességi ideje hamarabb lejár mint az Előfizetési csomag, a Regisztrációs csomag érvényességének lejártával az Előfizetési csomag érvényessége is lejár. A Regisztrációs csomag újra befizetésével, az előző Előfizetési csomag, az eredeti érvényességi ideig felhasználható. 

A Regisztrációs csomag a Regisztrációs csomaghoz rendelt érvényességi ideig érvényes.

A Csomagok érvényessége a regisztráció törlésekor automatikusan megszűnik. A Regisztrációs szolgáltatás biztosítására tekintettel az Ügyvéd Felhasználó nem jogosult a regisztrációs díjat visszakövetelni az Ügyvédbróker üzemeltetőjétől sem részben, sem egészben (még arra hivatkozva sem, hogy nem rendelt meg egyetlen Előfizetési csomagot sem) a regisztráció törlésére tekintettel. Az ajánlatadás lehetőségének biztosítására tekintettel az Ügyvéd Felhasználó nem jogosult az előfizetési díjat visszakövetelni az Ügyvédbróker üzemeltetőjétől sem részben, sem egészben, még arra hivatkozva sem, hogy egyetlen Ajánlatot sem adott az Előfizetési csomag érvényességi ideje alatt. A profil oldalon a telefonszám csak az aktív regisztrációval rendelkező ügyvédeknek jelenik meg.

6. A számlázásról

A Csomagot megrendelő és a pénzügyi teljesítésről gondoskodó Megrendelők részére Üzemeltető utólag elektronikus számlát állít ki. A számla a Regisztrációs csomagról vagy az Előfizetési csomagról, vagyis a rendszerhasználati (vagy tranzakciós) díjról kerül kiállításra a pénzügyi teljesítést követő 15 napon belül. Az így kiállított számla hiteles, az NAV által előírt formátumban kerül kibocsátásra.

Az elektronikus számlát üzemeltető a Megrendelő Felhasználói Fiókjában megjeleníti a számla kiállításától számított 3 munkanapon belül. Az elektronikus számlát Megrendelő a Pénzügyek menüpont alatt éri el, és töltheti le.

Az elektronikus számla formátuma: Az elektronikusan kiállított számla egy hiteles formátumú (xml kiterjesztés) és egy megtekinthető formátumú (pdf kiterjesztés) fájlból áll. A számla kiállításáról és a számla megadott helyre feltöltéséről üzemeltető e-mail üzenetben is értesíti Megrendelőt. A számla kiállítása után Megrendelő 10 napig tehet kifogást a számlával szemben. Ha ezzel a jogával nem él, üzemeltető a számlát elfogadottnak tekinti. Az elektronikus számla megőrzéséről a kiállító fél és a befogadó fél is gondoskodik. Szolgáltató a nevezett felületen Megrendelő korábbi számláit 180 napig tárolja.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot a számlák hagyományos postai úton történő továbbítására is, ebben az esetben a számla kiállításától számított 15 napon belül kerül a számla postázásra a számlázási címre.

7. Panaszkezelés

A Felhasználó az Ügyvédbrókerrel, az Ügyvédbróker tevékenységével kapcsolatos panaszát az alábbi címeken érvényesítheti:

Postai úton: Ügyvédbróker Kft., Budapest, Soroksári út 48, 1095

Elektronikus levél útján: info@ugyvedbroker.hu, szamlazas@ugyvedbroker.hu

Panasz tehető továbbá a weboldalon elérhető Kapcsolat menüpontban elhelyezett űrlap kitöltésével és elküldésével, mely üzenetet az Üzemeltető fogad.

Az Üzemeltető a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja a panaszt.

8. Általános Szerződési Feltételek módosítása

Az Ügyvédbróker jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosított rendelkezésekről a Szolgáltató köteles írásos tájékoztatást adni az Ügyvéd Felhasználóknak, legalább 30 naptári nappal a hatályba lépést megelőzően. A regisztráció és késleltetett ajánlat adást érintő változtatások esetében tájékoztatást követő 30 naptári napot követően automatikusan hatályba lépnek. Az elsőbbségi ajánlatadást érintő változások a módosítást követő első vásárlással egyidejűleg lépnek életbe.

9. Jogvita

A jelen Megállapodással vagy az Ügyvédbróker szolgáltatásaival kapcsolatos bárminemű jogvitát a felek békés úton próbálnak meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10. Üzemeltető adatai

Cégnév: Ügyvédbróker Kft.

Cím: 1161 Budapest, Tordai utca 23/2

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-959063 (Fővárosi Cégbíróság)

Adószám: 23503212-2-41

Ügyfélszolgálat: info@ugyvedbroker.hu

Számlázás: szamlazas@ugyvedbroker.hu

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: Bejegyzés folyamatban

 

Hatálybalépés: 2020. 07. 17.