Adatvédelem

Az Ügyvédbróker stábja elkötelezett az Ön adatainak védelme mellett. Célunk, hogy folyamatosan fejlesszük az Önnek nyújtott szolgáltatásokat, és lépést tartsunk a technológiai fejlődéssel. Az Önnek nyújtott szolgáltatások kiemelkedő minősége érdekében felhasználjuk az Öntől kapott információkat, ugyanakkor védjük is az Ön személyes adatait.

A személyes adatok (az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés) kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatjuk mint a weboldalt igénybe vevő – mind ügyvéd, mind ügyvédet kereső – felhasználót (Felhasználót) az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveinkről és gyakorlatunkról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használatával Ön mint Felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit.

Mivel szolgáltatásunkban a jövőben változások várhatók, adatvédelmi szabályaink is módosulhatnak. Az Adatvédelmi Szabályzat bármiféle módosítása esetén a változásokról ezen az oldalon beszámolunk, és a jelen szabályzat végén leírt módon értesítjük Önt.

1. Az adatkezelő megnevezése

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége.

Adatkezelő: Ügyvédbróker Kft.

Székhely: 1161 Budapest, Tordai utca 23/2.

Nyilvántartási szám és nyilvántartó bíróság: Cg. 01-09-959063, Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Elektronikus levélcím: info@ugyvedbroker.hu

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: Bejegyzés folyamatban

Adószám: 23503212-2-41

2. A személyes adatok védelme érdekében tett biztonsági intézkedések

Az internetes információtovábbítás nem tekinthető 100%-osan biztonságosnak, ám társaságunk mindent megtesz az Ön által átadott információk védelméért, hogy biztosítsa a megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. Adatbázisainkat és szervereinket fejlett tűzfal-technológiák védik a külső behatolók ellen.

Ugyanakkor a fiókjához való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében Önnek is gondoskodnia kell jelszava védelméről, titkosságáról. Ezenkívül ez a webhely számos, más webhelyekre mutató linket tartalmaz. Az Ügyvédbróker nem felelős az így elért webhelyek szolgáltatóinak adatkezeléséért. Nem garantált, hogy a többi webhely is hasonló intézkedésekkel óvja a személyes adatait, így rendszereik használata előtt olvassa át figyelmesen az érintett oldalak adatvédelmi szabályzatait.

Az Ügyvédbróker weboldal https kapcsolaton keresztül érhető el, vagyis SSL titkosítást használ az adatok védelmében. Ez azt jelenti, hogy a weboldalra látogatáskor a Felhasználó számítógépe és az Ügyvédbróker kiszolgálója közötti kapcsolat titkosított. A titkosítás garantálja azt, hogy a weboldalon az adatbevitel során megadott adatok harmadik fél részére nem elérhetők.

A megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tároljuk.

3. Az adatfelvétel

Az Ügyvédbróker szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Ön (mint adatközlő) felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. Az adatok valóságnak való megfeleléséért a felelősség Önt mint Felhasználót terheli.

Az Ügyvédbróker weboldal szolgáltatásainak többsége (jogeset feladása ügyvédek részére, ügyvédi szaknévsorban való megjelenés, ajánlat küldése ügyfelek részére) csak regisztrált Felhasználók számára érhető el. Regisztráció kizárólag a weboldalon keresztül, online módon lehetséges.

3.1 Az oldalra látogatók adatainak kezelése

Webhelyünk használata során automatikusan nyomon követünk bizonyos adatokat, így az Ön IP címét, web böngészője nevét, valamint azt az URL-címet, amelyről érkezett. Ön tudomásul veszi, hogy a Felhasználók IP címe felhasználható a szerverünkkel kapcsolatos problémák diagnosztizálására, a webhely adatainak nyilvántartására és biztonsági célokra. Weboldalunk használhatóságának növelése érdekében webhely-használati információkat is gyűjtünk. Ezen adatok naplózását a rendszerünk folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az Ügyvédbróker és a Google Inc. mint adatfeldolgozó fér hozzá. Az adatokat az Ügyvédbróker kizárólag statisztikai célra használja fel.
Felhasználóinkat a cookie technológia segíti a webhelyen való hatékony navigálásban. Harmadik felek is elhelyezhetnek cookie-kat a weboldalon a reklámok nyomon követése érdekében. A cookie egy kis szövegfájl, amely az Ön merevlemezére kerül. Webhelyünk különböző pontjain a rendszer lekéri a cookie-t az Ön böngészőjétől, hogy előhívhassa a tárolt információkat. A cookie-hoz esetenként egy egyedi szám tartozik, amely alapján a rendszer meg tudja határozni az Ön felhasználói azonosítóját és beállításait. Így Önnek nem kell mindig elvégeznie ugyanazokat a beállításokat. Az Ön webhely használati szokásainak ismeretében a tartalmakat és a szolgáltatásokat jobban hozzá tudjuk igazítani az Ön igényeihez. A cookie nem tartalmaz olyan információkat, amelyek segítségével mások azonosíthatják Önt, és más weboldalak nem tudnak hozzáférni az Ön számítógépén tárolt adatokhoz. A legtöbb cookie „ideiglenes cookie”, ami azt jelenti, hogy a munkamenet végén automatikusan törlődik. Webhelyünk használata érdekében jelenleg böngészőjét úgy kell beállítania, hogy engedélyezze a cookie-kat.

3.2. Ügyvédet kereső Felhasználók adatainak kezelése

Az ügyvédet kereső Felhasználók jogesetet adhatnak fel az Ügyvédbróker oldalon, amely regisztrációhoz kötött.

Az adatkezelés célja: az ügyvédet keresők kiszolgálása abból a célból, hogy esetük ellátására vonatkozóan megfelelő ajánlatot kapjanak, a regisztrált ügyvédet keresőknek a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása és ezáltal illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, statisztikai adatgyűjtés, kapcsolattartás és célzott megkeresés a felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatás fejlesztése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésére az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ rendelkezései alapján kerül sor.

A kezelt adatok köre:

 • Regisztráció során: A regisztráció során kötelezően meg kell adnia felhasználónevét, email címét, lakcímének irányítószámát, települését. A regisztráció során önkéntesen megadhatja teljes nevét, pontos lakcímét (közterület, házszám), valamint telefonszámát. A regisztráció során megadott adatok a regisztrációt követően tetszőlegesen módosíthatók.A regisztráció során meg kell adnia egy jelszót (minimum 4 karakter) is. A jelszó olyan lenyomatát tároljuk, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.
 • A Jogeset feladása során: A jogeset feladása során Önnek kötelezően meg kell adnia jogesetének fő- és alkategóriáját, jogesetének leírását (minimum 50 karakter). Az Ön döntésétől, jogeset leírásától függ, hogy a jogeset tartalmaz-e személyes adatot vagy sem. A jogesettel kapcsolatos kérdőív kitöltése önkéntes, ennek során megadhatja jogviszonyának jellegét, az Ön jogi pozícióját, jogviszonyának időtartamát (kezdetét, végét), jogviszonyának helyszínét, értékét, sértett jogát. Az ügyvédi elvárásokra vonatkozó válaszok és a megjegyzésben küldött üzenetek az Ön döntésétől függően szintén tartalmazhatnak további személyes adatot. A jogeset feladása és az ügyvédekkel folytatott kommunikáció során rögzített adatok nem módosíthatók.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – a regisztráció törléséig áll fenn. A jogeset feladása során megadott adatok kezelése a jogeset elküldésével kezdődik és a saját illetve a jogesetre ajánlatot adó ügyvéd Felhasználó regisztrációjának törléséig (későbbi időpontig) tart. Az ügyvédekkel folytatott kommunikáció során megadott adatok kezelése az ügyvédi levelezéssel kezdődik és a saját illetve az érintett ügyvéd Felhasználó regisztrációjának törléséig (későbbi időpontig) tart.

Adatok módosítása: A regisztrációs adatok módosítását a felhasználói fiókjában a Profilom menüpontban kezdeményezheti, ahol a módosítást rögtön nyomon követheti.

Adatok törlése: A regisztrációs adatok törlését Felhasználói fiókjában a Profilom menüpontban a Profil törlésével kezdeményezheti. A regisztráció törléséről tájékoztató emailt küldünk.

Adattovábbítás: A jogeset feladása során az Ön által megadott információk és a jogeset részét képező személyes adatok továbbításra kerülnek a regisztrált ügyvéd Felhasználók részére. Az adattovábbításra az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor, amely hozzájárulást a jogeset elküldésével adja meg. Az ügyvédet kereső Felhasználók kifejezetten jogeset-továbbítás céljából veszik igénybe a szolgáltatást. Az ajánlatot adó ügyvéd részére tetszőleges számú üzenet küldhető, melynek tartalma az Ön mint ügyvédet kereső kifejezett szándéka és hozzájárulása nyomán kerül továbbításra az ajánlatot adó ügyvéd részére. Az Ön (ügyvédet kereső Felhasználó) által a regisztráció során megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra a regisztrált ügyvéd Felhasználók részére. Ön természetesen az ügyvédi kommunikáció során megadhatja személyes adatait az ajánlatot adó ügyvéd Felhasználóknak.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: Bejegyzés folyamatban

3.3. Ügyvéd Felhasználók adatainak kezelése

Az ügyvéd Felhasználók részére az Ügyvédbróker által nyújtott szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációt követően az ügyvéd Felhasználók adatai bekerülnek a weboldalon elérhető ügyvédi szaknévsorba (Ügyvédnévsor) és a Felhasználók igénybe vehetik az ajánlat közvetítés szolgáltatást. Az Ügyvédbróker stábja azon fáradozik, hogy szolgáltatásait tovább bővítse.

Az adatkezelés célja: az ügyvédek kiszolgálása abból a célból, hogy az Ügyvédnévsorba bekerüljenek és a részükre továbbított jogesetekre válaszolni tudjanak, a regisztrált ügyvédek weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása és ezáltal illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, Ügyvédbrókerrel történő szerződéskötés, számlázás, kapcsolattartás, statisztikai adatgyűjtés és célzott megkeresés a felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatás fejlesztése érdekében, tájékoztatás az új szolgáltatásokról, előfizetői akciókról.

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésére az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ rendelkezései alapján kerül sor.

A kezelt adatok köre:

 • Regisztráció során: A regisztráció során kötelezően meg kell adnia teljes nevét, ügyvédi irodája nevét vagy egyéni ügyvéd jelzését, email címét, címét (irányítószám, település, közterület), vonalas telefonszámát vagy mobiltelefonszámát, felhasználónevét, a számlázási nevet és címet. A regisztráció során önkéntesen megadhatja postafiókját, vonalas telefonszámát, mobiltelefonszámát, fax számát. A regisztráció során megadott adatok a regisztrációt követően tetszőlegesen módosíthatók. A regisztráció során Önnek mint Felhasználónak meg kell adnia egy jelszót (minimum 4 karakter) is. A jelszó olyan lenyomatát tároljuk, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.
 • Profil beállítása során: Az ügyvédi profil beállítása során megadhatja a következő szakmai adatait: vállalt jogterületek, szakmai képesítés, beszélt nyelvek, alapadatait kiegészítheti ügyfélfogadásával. Az ügyvédi profil beállítása során fényképet tölthet fel. Az Ön döntésétől függően a referenciák és bemutatkozása leírása során további személyes adatokat adhat meg. Profil beállításait bármikor módosíthatja, törölheti. A Profilom Jogesetszűrő beállításai menüpont alatt megadhatja azon régiót, ahonnan, és azon jogterületeket, amellyel kapcsolatos jogesetekről értesülni kíván.
 • Az ajánlat adás során: Az ügyvédet keresőknek küldött válaszok és ajánlatok az Ön döntésétől függően tartalmazhatnak személyes adatokat. A válaszok és ajánlatok nem módosíthatók. Új megjegyzés, válasz küldésére azonban előfizetés keretében küldött ajánlat esetén van lehetősége. A jogesetet feladók pozitívan értékelhetik az ajánlatait. A pozitívan értékelt ajánlatainak a száma megjelenik a jogesetre adott ajánlata mellett megjelenő ügyvédi profilban a jogesetet feladó Felhasználó tájékoztatása céljából.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció és az ügyvédi profil beállítása során megadott adatok kezelése a regisztrációval illetve a profil feltöltésével kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – a regisztráció törléséig áll fenn. A válaszok és ajánlatok során megadott adatok kezelése a saját illetve az érintett jogesetet feladó Felhasználó regisztrációjának törléséig (későbbi időpontig) tart.

Adatok módosítása: A regisztrációs adatok és a szakmai profil adatok, valamint a jogesetszűrő módosítását a felhasználói fiókjában a Profilom menüpontban kezdeményezheti, ahol a módosítást rögtön nyomon követheti.

Adatok törlése: A regisztrációs adatok törlését Felhasználói fiókjában a Profilom menüpontban a Profil törlésével kezdeményezheti. A regisztráció törléséről tájékoztató emailt küldünk.  Az Ügyvédbrókerrel kötött szerződéssel és annak díjazásával (számlázással) kapcsolatos adatokat a regisztrációjának törlését követően a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt ideig kezeljük. A Profilom menüpontban megadott szakmai adatait és jogesetszűrő tetszés szerint törölheti.

Adattovábbítás: Az ügyvédet kereső Felhasználók által feladott jogesetekre az ügyvéd Felhasználók ajánlatot adhatnak, személyes konzultációt igényelhetnek, kérdést tehetnek fel (együttesen: Ajánlat); az Ajánlat elküldése során az ügyvéd Felhasználó által megadott nyilvános profil részét képező az Ügyvédnévsorban megjelenő adatok és a pozitívan értékelt ajánlatok száma továbbításra kerülnek az adott jogesetet feladó Felhasználó részére. Az ügyvéd Felhasználók kifejezetten ebből a célból veszik igénybe az ajánlat közvetítés szolgáltatást. Az adattovábbításra az Ön (ügyvéd Felhasználó) hozzájárulása alapján kerül sor, amely hozzájárulást az Ajánlat elküldésével adja meg.

Az ajánlatküldés mellett az ügyvéd Felhasználók bekerülnek egy nyilvános, bárki számára elérhető Ügyvédnévsorba, ahol a következő Ön által megadott adatok válnak nyilvánossá, kerülnek továbbításra minden weboldalra látogató számára: név, ügyvédi iroda neve/egyéni ügyvéd megjelölés, cím: irányítószám, település, közterület, postafiók, telefonszám, mobiltelefonszám, fax, bemutatkozás, referenciák, szakmai adatok: jogterületek, szakképesítések, nyelvtudás, azon jogesetszűrőn megadott jogterületek, amelyekkel kapcsolatban az Ügyvédbróker ajánlat közvetítés szolgáltatást igénybe veszi, az Ön fényképe (ha töltött fel). Az adattovábbításra az Ön (ügyvéd Felhasználó) hozzájárulása alapján kerül sor, amely hozzájárulást a regisztrációval és a szakmai profil adatok feltöltésével adja meg.

Az ajánlatot adó ügyvéd Ajánlata elküldését követően tetszőleges számú – az Ön döntésétől függően további személyes adatokat tartalmazó – üzenetet (megjegyzés, kiegészítés) küldhet az ügyvédet kereső már megkeresett ügyfél Felhasználó részére. Az adattovábbításra az Ön (ügyvéd Felhasználó) hozzájárulása alapján kerül sor, amely hozzájárulást a megjegyzés, kiegészítés elküldésével adja meg.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: Bejegyzés folyamatban

4. Az összegyűjtött információk felhasználása

Az adatkezelés a jelen szabályzatban meghatározott célokból is kizárólag a törvényekben és jelen szabályzatban meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a megjelölt célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az Ügyvédbróker elsősorban azért gyűjt információt és személyes adatokat a Felhasználóitól, hogy az ügyvédet keresők számára a megfelelő ügyvéd megtalálásában segítséget nyújtson.

A Felhasználóktól kapott információkat a webhely használat elemzésére, valamint weboldalunk tartalmának, kínálatának és kialakításának fejlesztése érdekében is felhasználjuk, melynek során mind az ügyvédet kereső és ügyvéd Felhasználóinkat megkeressük.

Ön tudomásul veszi, hogy az Ügyvédbróker személyes adatokat nem tartalmazó összesítő statisztikákat adhat át harmadik fél számára ügyfeleiről, forgalmáról, forgalmi jellegzetességeiről és más, a webhellyel kapcsolatos jellemzőkről.

Az összegyűjtött információk felhasználhatók az Ügyvédbróker felhasználói fiók állapotáról, a weboldal funkcióinak lényegi változásairól, az új Ügyvédbróker szolgáltatásokról és az ügyvéd Felhasználók számára lényeges akciókról szóló értesítésekhez.

Adategyeztetés vagy a rendszerrel való elégedettség vizsgálata céljából is megkereshetjük mind az ügyvédet kereső, mind az ügyvéd Felhasználóinkat.

Ha Ön Ügyvédet kereső Felhasználó, kifejezetten is az alábbi alapvető kommunikációs anyagokat küldhetjük meg az Ön részére abból a célból, hogy jogesete ellátására vonatkozóan megfelelő ajánlatot kapjon:

 • értesítés arról, hogy rendszerünkön keresztül jogesetet adott fel;
 • értesítés arról, hogy valamely ügyvéd ajánlatot küldött Önnek;
 • értesítés arról, hogy Ön az ügyvéd részére üzenetet küldött;
 • értesítés arról, hogy az ügyvéd az Ön részére üzentet küldött;
 • figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy zárja le jogesetét;
 • értesítés arról, hogy a jogesetet lezárta.

Ha Ön Ügyvéd Felhasználó, kifejezetten is az alábbi alapvető kommunikációs anyagokat küldhetjük meg az Ön részére:

 • regisztrációjának visszaigazolása;
 • regisztrációja hitelesítésének visszaigazolása;
 • regisztrációja aktiválásának visszaigazolása;
 • értesítés arról, ha megfelelő jogeset érkezik az Ön részére;
 • értesítés arról, hogy Ön ajánlatot küldött;
 • értesítés arról, hogy Ön az ügyvédet kereső részére üzenetet küldött;
 • értesítés arról, hogy az ügyvédet kereső az Ön részére üzentet küldött;
 • értesítés arról, hogy ajánlat csomagra vonatkozó megrendelése rögzítésre került;
 • értesítés arról, hogy megrendelt ajánlatadásra vonatkozó előfizetési csomagja aktiválásra/törlésre került;
 • értesítés arról, hogy ajánlatadásra vonatkozó előfizetési csomagjának érvényessége 5 nap múlva, hamarosan lejár;
 • értesítés arról, hogy kevesebb mint 5 ajánlat adható;
 • értesítés arról, hogy regisztrációja törlésre került.

A Felhasználóinkkal való kapcsolatfelvételre email címét, illetve egyes esetekben postai levelezési címét, telefonszámát vagy faxszámát használjuk. Az Ügyvédbróker a Felhasználóival való kapcsolatfelvételkor nem kér jelszót. Ne adja meg a jelszavát senkinek, aki az Ügyvédbróker képviseletében telefonon erre szólítja fel Önt.

Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyvédbróker szolgáltatások fejlesztése érdekében a fent vázolt helyzetektől eltérő esetben is személyes adatokat kezeljünk, továbbítsunk harmadik felek számára. Ide tartoznak az alábbi helyzetek:

 • Az Ügyvédbróker a Felhasználóknak nyújtott szolgáltatás keretében más vállalatokkal is üzleti kapcsolatba léphet. A különleges üzleti kapcsolatok közé tartoznak a vállalatfelvásárlások és –egyesülések, valamint az olyan speciális közös vállalatok létrehozása, amelyek keretében weboldalaink és szolgáltatásaink is egyesülnek.
 • Az Ügyvédbróker fenntartja a jogot, hogy a weboldal domain nevét megváltoztassa és az Ügyvédbróker szolgáltatást több domain alatt, több tárhelyen is elérhetővé tegye és ennek keretében az ügyvéd Felhasználók által nyilvánossá tett személyes adatokat több tárhelyen is nyilvánosságra hozza.
 • Ön tudomásul veszi, hogy az Ügyvédbróker kiadhatja a Felhasználói fiókokkal kapcsolatos információkat, ha jóhiszeműen úgy ítéli meg, hogy józan mérlegelés alapján szükség lehet az adatok kiadására az alábbi okokból:
 • a törvények betartása;
 • a Felhasználók megállapodásaink érvényre juttatása vagy alkalmazása;
 • az Ügyvédbróker Felhasználóinak vagy mások jogainak, vagyonának vagy biztonságának védelme.

Tájékoztatjuk, hogy az ügyvéd-ügyfél kapcsolat létrejöttéről vagy létre nem jöttéről szóló információt kizárólag belső nyilvántartásunkban és statisztikai célokra használjuk fel. Ezeket az adatokat nem adjuk át más felek számára, eltekintve attól, ha erre jogszabály kötelez bennünket.

Az Ügyvédbróker fenntartja a jogot, hogy a regisztrált ügyfeleket illetve ügyvédeket, illetve az ügyfelek jogesetét egyedi jelzéssel (azonosítószámmal) lássa el. Ezek az adatok az azonosítást szolgálják, az Ügyvédbróker működését segítik. Nem adhatók ki harmadik személy számára. Ezek az azonosító számok kizárólag a jogesetek, és az ajánlatok illetve saját felhasználói adataik azonosítására alkalmasak.

Adatfeldolgozás

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése és a számlázás körében adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók (azon természetes és jogi személyes, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amelyek az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végeznek) a hatályos jogszabályok keretei között végzik adatfeldolgozói tevékenységük.

A szolgáltatás igénybevétele során jelenleg a következő webszerver szolgáltató működik közre: Netpositive Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. C.

Az Ügyvéd Felhasználók nyilvánosságra hozott adatai http://www.napi.hu/ weboldalon elérhető ügyvédi adatbázisban való megjelenítése során a Napi.hu Online Kft. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) adatfeldolgozóként jár el ezen nyilvános ügyvédi adatok vonatkozásában.

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálása érdekében igénybe vesszük a Google Analytics szoftvert. Ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. mint adatfeldolgozó jár el. A Google a webanalitikai szolgáltatás során „cookie”-kat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „cookie” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „cookie” használatát, azonban ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak Google általi feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. A Google részletes „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacypolicy.html honlapon érhetőek el.

5. Jogorvoslat és panaszkezelés

Ön mint Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ügyvédbróker által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról az info@ugyvedbroker.hu email címre küldött levél útján. Az Ügyvédbróker a kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, az Ügyvédbróker által kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adjuk meg a kért tájékoztatást.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelme esetén 2012. január 1-jét követően megyei bírósághoz, a fővárosban a Fővárosi Bírósághoz fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/) előtt.

6. E szabályzat jóváhagyása és módosítása

Weboldalunk használatával, a regisztrációval, jogesetfeladással és az Ügyvédbrókeren keresztüli ügyvéd-ügyfél üzenetváltással a Felhasználóink önkéntesen hozzájárulnak adataik Ügyvédbróker általi kezeléséhez.

Az Ügyvédbróker jogosult jelen Adatvédelmi Szabályzatot a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. Ha megváltoznak adatvédelmi irányelveink, erről a jelen weboldalon tájékoztatjuk Önt, hogy Ön mindig pontosan tudja, mely információkat gyűjtjük össze, mire használjuk őket, és milyen körülmények között adjuk át őket másoknak. A módosított rendelkezések a weboldalon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá Önnel mint Felhasználóval szemben. A módosítás nem érinti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

7. Adatkezelési tájékoztató ingyenes ügyvédnévsorra vonatkozóan.

 

Hatálybalépés: 2020. július 1.