Találjon ügyvédet gyorsan, egyszerűen!

Küldje el jogi ügyét 2 percben, és találja meg ügyvédjét személyre szabott ajánlat,
bemutatkozás és értékelések
alapján! (Hirdetés)

Ügyvédet Keresek Jogeset beküldése »

» Vissza az ügyvéd lista oldalra

115 hónapja

dr. Bodnár Klára

dr. Bodnár Klára ügyvéd

Elérhetőségek

1066 Budapest Teréz krt. 56. 3/2.

Ügyfélfogadás

Előzetes telefonos egyeztetés alapján

Jogi területek

 • - adatvédelem

 • - adójog

 • - agrárjog

 • - bankjog

 • - bevándorlási jog

 • - biztosítási jog

 • - családjog

 • - csõdjog, felszámolás

 • - domainjog

 • - egészségügyi jog

 • - emberi jogok

 • - energiajog

 • - építési jog

 • - értékpapírjog

 • - Európai Unió joga

 • - fogyasztóvédelem

 • - gazdasági jog

 • - informatika

 • - ingatlanjog

 • - ingatlanközvetítés

 • - iparjogvédelem

 • - kártérítési jog

 • - kereskedelmi jog

 • - kisebbségi jog

 • - környezetvédelem

 • - közbeszerzés

 • - közigazgatási jog

 • - közlekedési jog

 • - mediáció

 • - médiajog

 • - munkajog

 • - nemzetközi magánjog

 • - oktatási jog

 • - orvosi mûhibák

 • - pénzügyi jog

 • - polgári jog

 • - szabálysértési jog

 • - szellemi alkotások joga

 • - szerzõi jog

 • - szövetkezeti jog

 • - társasági jog

 • - távközlési jog

 • - TB biztosítási jog

 • - termékfelelõsség

 • - választási eljárás

 • - választott bíráskodás

 • - váltójog

 • - versenyjog

Szakképesítések

 • - adótanácsadó
 • - bankszakjogász
 • - biztosítási szakjogász
 • - családjogi szakjogász
 • - európai jogi szakjogász
 • - ingatlanforgalmi szakjogász
 • - közlekedési szakjogász
 • - külkereskedelmi szakjogász
 • - munkaügyi szakjogász
 • - társasági szakjogász
 • - adatvédelmi szakjogász
 • - befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász
 • - Európa-jogi szakjogász
 • - European Business Law
 • - fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász
 • - társasági jogi és cégjogi szakjogász
 • - infokommunikációs szakjogász
 • - iparvédelmi és szerzői jogi szakjogász
 • - kereskedelmi jogi szakjogász
 • - munkajogi szakjogász
 • - munkaügyi kapcsolatok szakjogász
 • - társadalombiztosítási szakjogász
 • - tőkepiaci és bank szakjogász
 • - üzleti és tranzakciós szakjogász
 • - végrehajtói szakjogász

Beszélt nyelvek

angol, német, olasz

Bemutatkozás

DR.BODNÁR KLÁRA ügyvéd ( székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 56 3 em.2.ajtó ( 16 os csengő)

1990.-től vagyok Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, jogi képviselőként képviseltem: CIB Lízing Zrt.-t, CIB Bank Zrt.-t, Hungarocamion Zrt.-t, Masped Zrt.-t és egyéb fontos gazdasági szereplőket.

Működési körünk átfogja a polgári jog, a közigazgatási jog, a családjog, társasági jog és a munkajog, ingatlanjog különféle területeit. Tevékenységünk kiterjed a vállalkozások kereskedelmi ügyleteivel kapcsolatos kérdésekre, a külföldi és belföldi gazdasági társaságok, alapítványok, egyéb társadalmi szervezetek alapításával, működésével és megszüntetésével összefüggő feladatokra csakúgy, mint a kintlévőségek, követelések kezelésére, az ingatlanforgalomra, a társasház alapítására, vagy a személyiségvédelmi jogokhoz fűződő érdekérvényesítésre, polgári peres- és nemperes eljárások vitelére. Közreműködünk közbeszerzési eljárás lebonyolításában ajánlattevői oldalon.
Irodánk tisztában van azzal a felelősséggel, amit Ügyfeleink attól a pillanattól kezdve várnak el tőlem, amikor rám bízzák ügyeik képviseletét, és engem tisztelnek meg megbízásukkal és bizalmukkal.

Szakterületek amelyben jogi képviseletet látok el állandó, vagy eseti megbízás alapján.

Ingatlan jog

jogi tanácsadás, szerződés szerkesztése, véleményezése
lakás, családi ház adásvétel, csere, ajándékozás, bérlet
termőföld, szőlő, zártkert adásvétel,csere, ajándékozás, haszonbérlet
hitellel terhelt ingatlan adásvétele
végrehajtási joggal terhelt ingatlan adásvétele
hitelből finanszírozott ingatlan adásvétel
tájékoztatás ingatlan adásvétellel kapcsolatos illeték és adófizetési kötelezettségről
földhivatali eljárások

Cég jog

jogi tanácsadás, szerződés szerkesztése, véleményezése
gazdasági társaságok (Kft., Bt., Kkt., Zrt.) alapítása
társasági szerződés módosítása
tőrzstőke emelés
üzletrész adásvételi szerződés szerkesztése
társaságok megszüntetése, végelszámolása
Követeléskezelés, fizetési felszólítás
képviselet felszámolási eljárásban
cégek képviselete bíróságon, adóhatóság és más hatóságok előtt peres és nem peres eljárásokban
társasági dokumetumok- SZMSZ és más szabályzatok - elkészítése.

Kártérítési jog

jogi tanácsadás, képviselet károsulti és károkozó oldalon egyaránt
biztosítóval szembeni kártérítés
közlekedési balesetben elszenvedett kár
vadkár
bűncselekménnyel okozott kár
orvosi műhiba
munkahelyi baleset

Család jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt
házasság felbontása
vagyonmegosztás
tartásdíj
gyermekelhelyezés
házassági vagyonjogi szerződés.

Öröklési jog

jogi tanácsadás, szerződés véleményezése és szerkesztése, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt
végrendelet szerkesztése
végrendelet megtámadása
örökösök közötti jogvita
hagyatéki tartozások
képviselet közjegyző előtti hagyatéki eljárásban
öröklési szerződések
öröklésről való lemondás
Halál esetére szóló ajándékozás
tartási szerződés

Adójog

jogi tanácsadás, képviselet adóhatóság és bíróság előtt
fellebbezés adóhatározattal szemben
képviselet adóhatározat bírósági felülvizsgálata során
ÁFA vizsgálatok
fizetési könnyítési kérelmek
felszámolási eljárások
végrehajtási eljárások
képviselet adóügyekkel összefüggő büntetőeljárások során

Munkajog és Munkavédelmi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt
munkaszerződés szerkesztése
jogellenes felmondás
munkabér iránti igény
tásadalombiztosítási igények
jogorvoslat munkaadó intézkedése ellen
fellebbezés munkavédelmi hatóság határozata ellen
munkahelyi baleset

Társasházak joga

jogi tanácsadás és képviselet
alapító okirat szerkesztése és módosítása
iratkezelési, értékelési, számviteli, leltározási szabályzatok készítése
adatvédelmi szabályzat készítése
követeléskezelés
képviselet bíróság előtt

Közlekedési jog

jogi tanácsadás és képviselet rendőrség, bíróság előtt
szabálysértési ügyek
közlekedési baleset okozása

Biztosítási jog

jogi tanácsadás és képviselet biztosítókkal szemben
gépjármű biztosítás
lakásbiztosítás
életbiztosítás
egyéb biztosítás

Dologi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt
birtokvédelem
elbirtoklás
ráépítés
haszonélvezet
szomszédjogok
telki szorgalom

Kötelmi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt
szerződés érvénytelensége
szerződésszegés
zálogjog
kezesség
egyes szerződésekből eredő igények: adásvétel, kölcsön, biztosítás, vállalkozás, stb.

Személyiségi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt
jóhírnév megsértése miatti kártérítés
sajtóhelyreigazítás
Hívjon Bizalommal !

Tel: 05 30 560 30 38
email:


Referenciák

Jogi képviselőként képviseltem: CIB Lízing Zrt.-t, CIB Bank Zrt.-t, Hungarocamion Zrt.-t, Masped Zrt.-t és egyéb fontos gazdasági szereplőket.

Miért az Ügyvédbróker?

Diszkréció

Az ajánlatkérés során az Ön személyes adatai mindvégig titokban maradnak.

Nincs kötelezettség

Szolgáltatásunk igénybevétele nem jár semmilyen kötelezettséggel.

Hitelesség

Rendszerünkhöz csak érvényes ügyvédi igazolvánnyal rendelkező ügyvédek csatlakozhatnak.

Információ

Az Ügyvédbrókeren keresztül megfelelő információhoz juthat a megalapozott ügyvédválasztáshoz.

Függetlenség

Az Ügyvédbróker független szolgáltató. Önnek a rendszerhez csatlakozott ügyvédek válaszolnak.

Hatékonyság

Ajánlatkérésére csak olyan ügyvédek válaszolnak, akik érdekeltek az Ön ügyének elvállalásában.

Megtakarítás

Az Ügyvédbróker segítségével pénzt, időt és energiát takaríthat meg.

Díjmentesség

Nincsenek rejtett költségek. Az ajánlatkérés teljesen díjmentes az Ön számára.