Ügyvéd profil: Dr. Kulcsár István

Ügyvédbróker tag 97 hónapja

Dr. Kulcsár István

 • Dr. Kulcsár István egyéni ügyvéd

  Cím

  1077 Budapest Bethlen Gábor u. 9. fszt/4.

  +36 20 589 2070

  +36 1 798 5452

  +36 1 798 5452

  Ügyfélfogadás

 • Jogterületek

  • - büntetõjog
  • - családjog
  • - csõdjog, felszámolás
  • - domainjog
  • - egészségügyi jog
  • - Európai Unió joga
  • - fogyasztóvédelem
  • - gazdasági jog
  • - ingatlanjog
  • - kártérítési jog
  • - közigazgatási jog
  • - munkajog
  • - nemzetközi magánjog
  • - orvosi mûhibák
  • - polgári jog
  • - szabálysértési jog
  • - szellemi alkotások joga
  • - társasági jog
  • - TB biztosítási jog
  • - versenyjog

 • Szakképesítések

  • - európai jogi szakjogász

 • Beszélt nyelvek

Bemutatkozás

Tisztelt Érdeklődő!

Elsődleges célom ügyfeleim igényeinek minél szélesebb körű és szakszerű kiszolgálása, melynek során jól tudom kamatoztatni az ügyvédi praxisom megkezdése előtt a közigazgatásban szerzett széleskörű tapasztalataimat az ingatlanjog, a munkajog, a társadalombiztosítás, a hatósági ügyintézés és közigazgatási perek, valamint a jogalkotás és szervezet szabályozás területén. Tulajdonosként végzett közös képviselői munkám során szerzett gyakorlatom segít a társasházi közös képviselők és/vagy kisebbségi tulajdonosok érdekeinek érvényesítésében.

Irodámban előzetes időpont egyeztetés alapján jelentkező ügyfelemnek az első konzultáció korlátlan időtartamban ingyenes megbízásom esetén. Egyéb esetben konzultációs óradíjam 10.000.- Ft.

Praxisom főbb tevékenységi területei:

Munkajog
- munkavállalók és munkáltatók közötti egyeztetés,
- munkaügyi perekben képviselet,
- munkabér követelés érvényesítése felszámolási eljárásban,
- munkáltatói szabályzatok készítése.

Ingatlanjog
- lakás, termőföld, zártkerti és egyéb ingatlan adásvételi, csere-, ajándékozási, bérleti, használati szerződés,
- tartási, életjáradéki szerződés,
vonatkozásában tanácsadás, konzultáció, szerződés elkészítése, ellenjegyzése és az ingatlan-nyilvántartási és adóigazgatási eljárásra is kiterjedő teljes jogi képviselet.
- perbeli képviselet ingatlanjoggal kapcsolatos perekben,
- társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) elkészítése.

Családjog
- házassági, élettársi vagyonjogi szerződések, házastársi vagyonközösség megszüntető szerződések elkészítése,
- házassági bontóperben teljes körű képviselet: gyermekelhelyezés, tartásdíj, kapcsolattartás, házassági közös vagyon megosztása, lakáshasználat,
- apasági perekben teljes jogú képviselet,
- gyermekelhelyezés, tartásdíj, kapcsolattartás utólagos szabályozása iránti perben teljes körű képviselet,
- gyámhatóság előtti képviselet.

Büntetőjog
- gyanúsítotti, vádlotti képviselet büntetőeljárás során,
- sértetti képviselet büntetőeljárás során,
- szabálysértési eljárásban eljárás alá vont képviselete.

Egyéb jogi tevékenység
- orvosi műhiba perekben teljes körű képviselet,
- közigazgatási, társadalombiztosítási ügyekben teljes körű, bírósági felülvizsgálatra is kiterjedő képviselet,
- kisajátítási eljárásban teljes körű képviselet,
- végrendelet elkészítése,
- vállalkozási, megbízási szerződés elkészítése,
- gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek alapításával, átalakításával, megszüntetésével kapcsolatos teljes körű jogi tevékenység,
- társasházi perekben teljes körű képviselet.

Amennyiben felkeltettem érdeklődését várom szíves érdeklődését az alábbi elérhetőségeim bármelyikén:

Dr. Kulcsár István ügyvéd

Iroda: 1077 Budapest VII. ker. Bethlen Gábor u. 9. fszt/4. a Keleti Pályaudvarral szemben.

Telefon: +36-20-589-2070, 06-1-798-5452

E-mail: drkulcsaristvan@gmail.com


Kérem forduljon hozzám bizalommal.

Referenciák

Bihartorda Község Önkormányzata, Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás, Bihartorda Fejlesztésért Alapítvány, Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete, Debrecen, Thomas Mann u. 19-23. Társasház, Budapest Károly krt. 13-15. Társasház, Debrecen, Erzsébet u. 32. Társasház, jogi segítői és pártfogó ügyvédi tevékenység.

1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 9. fszt/4.


Jogi problémája van?

Adja fel jogesetét az ügyvédbróker-en!
A rendszer használata ingyenes!

Kezdem Jogeset beküldés

Hogyan működik? Miért működik? GY.I.K.

Az Ügyvédbróker független közvetítő rendszer, mely jogi szolgáltatást nem nyújt. Az ajánlatkérésekre a rendszerhez csatlakozott ügyvédek válaszolnak.