Kérdőív

A kérdőívek a jogesettel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket teszik fel Önnek és hasonlóképp vezetik Önt keresztül a kérdéseken, mintha egy személyes konzultáción lenne. Ha teheti, adjon választ az összes kérdésre, a jogesetet fogadó ügyvédek ugyanis ezekből a válaszokból tájékozódnak. Minél több információ áll ugyanis rendelkezésükre annál valószínűbb, hogy Ön megfelelő ajánlatot kap.


Volt-e szerződés az üzleti vitához kapcsolódóan?

A felek közötti vita előzménye a szerződés, amely két vagy több fél megállapodását jelenti, amit a jog elismer és akár kényszerítheti is annak betartását. A szerződés bármely fél részéről történő bármilyen megszegése sérti a másik félnek a szerződéssel kapcsolatos jogait. Ez jelenti a szerződésszegést, aminek következménye van, vagyis szankciót von maga után. A szerződésszegés leggyakoribb esetei: - hibás teljesítés - nem teljesítés - a teljesítés megtagadása - jogosulti késedelem - kötelezetti késedelem


A szerződés aláírásának ideje

A szerződés aláírásának idejét a szerződés rögzíti. A szerződés aláírásának időpontja nem minden esetben egyezik meg a szerződés hatálybalépésének időpontjával. Az aláírás időpontja általában a szerződés végén található, a szerződést jegyző felek aláírása előtt.


Válasszon dátumot!

A szerződés formája

A szerződési akaratot írásban, szóban vagy akár ráutaló magatartással is ki lehet fejezni. A gazdasági társaságok közötti szerződések általában írásbeli szerződéseken alapulnak. A szerződést ügyvéd is ellenjegyezheti, vagy akár közjegyző is hitelesítheti. A szerződésről leggyakrabban annyi példány készül, amennyi fél aláírja.


A szerződés típusa

Két vagy több fél között leggyakrabban a válaszok között felsorolt szerződés fajták kerülnek aláírásra.


Szerződéses érték ismert?

A szerződés tartalmazza, hogy a szerződés tárgyának teljesítése milyen ellenértéket jelent.
Szerződés szegés ideje


Válasszon dátumot!

A szerződés szegés miatti károm ismert?

A szerződés szegés miatti kár pontos meghatározása a bíróság feladata, hiszen a szerződés szegése egyéb következményeket is vonhat maga után. Arra kérjük, hogy hozzávetőleg becsülje meg az Önt ért kár összegét.
Ön szerint mekkora az esélye, hogy a károkozó megtéríti az okozott kárt?


Vissza

Beküldés lépései

 • Főkategória

  Vállalkozás
 • Alkategória

  Üzleti Vita, Szerződés Szegés
 • Kérdőív

  Kérdőív kitöltése
 • Esetleírás

  Az eset részleteinek leírása
 • Elvárások

  Ügyvéddel szembeni elvárások megadása
 • Regisztráció

  Belépés vagy regisztráció
 • Beküldés

  A jogeset ellenőrzése és beküldése