Kérdőív

A kérdőívek a jogesettel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket teszik fel Önnek és hasonlóképp vezetik Önt keresztül a kérdéseken, mintha egy személyes konzultáción lenne. Ha teheti, adjon választ az összes kérdésre, a jogesetet fogadó ügyvédek ugyanis ezekből a válaszokból tájékozódnak. Minél több információ áll ugyanis rendelkezésükre annál valószínűbb, hogy Ön megfelelő ajánlatot kap.


A házasság kezdete

A házasság a házasságkötéskor lép életbe, melyet tanúk hitelesítenek. A házasságkötés alkalmával a házasulandó felek anyakönyvvezető előtt házasodnak össze, jogilag ez a házasság kezdete.


Válasszon dátumot!

A különélés kezdete

Jogi szempontból a különélés a házastársi kapcsolatnak a kötelék nélküli megszakítását jelenti. Abban az esetben áll fenn, ha a házastársi kapcsolatban élő felek a kapcsolat teljes felszámolásának szándékát kifejezésre juttatják. A különélésnek nem feltétele az, hogy a felek külön háztartásban is éljenek. Gyakori az olyan eset, hogy a házastársak egy lakásban, de a házasság tartalmát tekintve egymástól függetlenül (külön) élnek, a kapcsolat felszámolásának szándékával.


Válasszon dátumot!

A kapcsolat állapota a partneremmel
A Ön


Adja meg!
Nevezze meg!
Adjon meg összeget!

A házastárs / élettárs


Adja meg!
Nevezze meg!
Adjon meg összeget!

Közös gyermekekre vonatkozó adatok

A válás során a házasságból származó kiskorú gyermek (gyermekek) vonatkozásában dönteni kell arról, hogy a gyermek hol, melyik szülőnél lakjon és mik legyenek a láthatás feltételei a másik fél számára. A megállapodás során a bíróság figyelembe veszi a gyermek érdekeit is. A hosszas és a kellemetlen bírósági eljárás megelőzése érdekében javasolt a gyermek elhelyezéséről megegyezni. A megegyezésben mediátor (közvetítő) szakemberek segítsége vehető igénybe.


Adja meg!
Sorolja fel!

A főbb vagyonelemek hozzávetőleges értéke

Válás alkalmával a házasságban szerzett közös vagyon megosztásra kerül. Ennek elengedhetetlen előzménye egy pontos vagyonleltár készítése. A közös vagyon pontos felmérése mindkét fél érdeke, ennek elmaradása esetén hosszas bírósági eljárás várható. A közös vagyonhoz leggyakrabban ingatlan tulajdonok, gépjárművek, befektetések, egyéb megtakarítások tartoznak, de számos egyéb vagyonfajta is előfordulhat.


Adjon meg összeget!
Adjon meg összeget!
Adjon meg összeget!
Adjon meg összeget!

A főbb tartozások hozzávetőleges értéke

Válás alkalmával a házasságban felhalmozott közös tarozások is megosztásra kerülnek. Ennek elengedhetetlen előzménye egy pontos leltár készítése a tartozásokról. A tartozások pontos számba vétele mindkét fél érdeke, ennek elmaradása esetén hosszas bírósági eljárás várható. A közös tartozások leggyakrabban jelzálog hitel, autókölcsön, személyi kölcsön, adótartozás, bérleti díj lehetnek, de ezek mellett számos más tartozástípus is előfordulhat.


Adjon meg összeget!
Adjon meg összeget!
Adjon meg összeget!
Adjon meg összeget!
Adjon meg összeget!

Szeretnék ha egy tapasztalt válóperes ügyvéd mediálna az esetükben?

A mediáció közvetítői eljárást jelent. A mediáció célja, hogy hatékonyan segítse a vitás feleket a közöttük felmerült problémák megoldásában. A mediációban eljáró személyt mediátornak nevezzük. A mediátor olyan szakember, aki a felek közötti vitás helyzetek megoldásának módszerét ismeri és a felek kérésére alkalmazza. Válóperek során a felek gyakran kérnek fel mediátort annak érdekében, hogy a válás ne kellemetlen és hosszas bírósági eljárás legyen.Vissza

Beküldés lépései

 • Főkategória

  Család
 • Alkategória

  Válás / vagyonmegosztás
 • Kérdőív

  Kérdőív kitöltése
 • Esetleírás

  Az eset részleteinek leírása
 • Elvárások

  Ügyvéddel szembeni elvárások megadása
 • Regisztráció

  Belépés vagy regisztráció
 • Beküldés

  A jogeset ellenőrzése és beküldése